صفحه اصلي > پذيرندگان كارت > خريد و پرداخت اينترنتي > فروشگاههاي الكترونيكي
رديفشرکت / موسسهنام فروشگاهزمينه فعاليتآدرس سايت
1
بيمه ايران
بيمه ايرانفروش اينترنتي انواع بيمه نامه http://www.iraninsu.com
2
بيمه پارسيان
بيمه پارسيانفروش انواع بيمه نامه http://www.parsianinsurance.ir
3
بيمه البرز
بيمه البرزفروش انواع بيمه نامه http://www.alborzinsurance.ir
4
بيمه ملت
بيمه ملتارايه بيمه نامه خودرو، عمر و پس انداز http://www.mellatinsurance.com
12

تمامي حقوق اين سايت متعلق به شركت تجارت الكترونيك پارسيان مي باشد