آموزش نحوه دریافت رمز اینترنتی کارتهای بانکی از دستگاه خودپرداز

 

 
 

نکات امنیتی در پرداخت اینترنتی
نحوه پرداخت اینترنتی قبوض
نحوه خرید اینترنتی
نحوه دریافت رمز اینترنتی