معرفی شرکت
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به دنبال بسط و گسترش صنعت استفاده از کارتهای الکترونیکی در دنیای پیشرفته و طرح موضوع بکارگیری این صنعت در بازار ایران در سال 1379 تشکیل و به ثبت رسید. هدف از تأسیس شرکت ایجاد و گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارایه خدمات کارت‌های الکترونیکی بانکی و تجارت الکترونیکی تعیین شده است. این شرکت با یاری خداوند متعال مفتخر است اولین خدمت نوین خود را با نام کارت اعتباری پارسیان به هموطنان گرامی و سازمانها در کشور معرفی نماید...
اخبار و رویدادها
آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318
مجری سایت: شرکت سیگما
مجری سایت