...
مهم‌ترین افتخارات 
اولین ارائه دهنده کارت های اعتباری و پیش پرداخت در کشور
پیشگام در تجاری سازی کارتخوان های فروشگاهی کشور
کسب رتبه 229 در جمع 500 شرکت برتر کشور از نظر میزان فروش/درآمد بر اساس آخرین رتبه بندی انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی و قرارگیری در بین 5 شرکت برتر از نظر "رشد سریع" در بین صد شرکت سوم برتر کشور
نخستین شرکت PSP دریافت کننده گواهی نامه iso27001:2013  در حوزه امنیت اطلاعات از شرکت CIS اتریش
احراز رتبه اول در ششمین جشنواره ملی بهره وری در بین شرکت های ارزیابی شده در گروه رایانه و دریافت لوح افتخار برای تدوین مدل سنجش رضایت مشتریان 
قرارگیری در جمع  10 شرکت PSP برتر آسیا و احراز رتبه 52  شرکت های PSP در جهان بر اساس رتبه بندی Nilson report
کسب رتبه اول برای اجرای پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات در رتبه‌بندی شماره 33508 مورخ 1394/3/11  شورای عالی انفورماتیک کشور
اخذ تندیس زرین تعالی خدمات بانکداری الکترونیکی e Bank Award 2012  به عنوان برترین شرکت PSP در حوزه رشد و توسعه پایدار خدمات بانکداری الکترونیکی