...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1398/6/27 چهارشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 31-98: خرید، بازاریابی و نصب 1،000 دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 31-98

این شرکت در نظر دارد نسبت به خریداری تعداد 1،000 دستگاه صندوق فروشگاهی مطابق با مشخصات و شرایط زیر و موارد مندرج در اسناد و همچنین پیش نویس قراردادهای پیوست اقدام نماید. لذا مقتضی است قیمت پیشنهادی خود را مطابق با فرم پیشنهاد قیمت به همراه سایر مدارک درخواستی در سه پاکت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) یکشنبه مورخ 1398/07/07 به دبیـرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان،، طبقه سوم، واحد 6  ارسال و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 2،000،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل مشخصات کامل محصول پیشنهادی، مستندات و مجوزهای تولید و واردات مربوطه، برنامه زمان بندی تحویل و نصب صندوق ها، مدارک مرتبط با شاخص های ارزیابی و همچنین تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم های پیوست

لازم به ذکر می باشد:

 • کلیه تجهیزات ارائه شده می‌بایست اصل، نو، آکبند و در بسته بندی اصلی شرکت سازنده باشد. برنده متعهد است از تحویل تجهیزات دست دوم (Refurbished) اکیداً خودداری نماید. در غیر اینصورت مناقصه‌گزار از تحویل گرفتن کلیه تجهیزات، خودداری نموده و می‌تواند نسبت به ضبط تضامین ماخوذه برنده اقدام نماید.
 • صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دو مدل مختلف (تعداد 100 دستگاه با پردازنده Intel Core i3  و 900 دستگاه با پردازنده Intel Celeron ) مطابق با مشخصات سخت افزاری مندرج در فایل پیوست مورد نیاز می‌باشند.
 • کلیه صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی می‌بایست همراه با لوازم جانبی مندرج در جدول مشخصات سخت افزاری شامل پرینتر حرارتی، بارکد اسکنر و صندوق پول فلزی ارائه گردد.
 • برنده مناقصه می‌بایست ظرف مدت حداکثر 100 روز کاری از زمان انعقاد قرارداد نسبت به تامین صندوق‌های فروشگاهی اقدام نماید.
 • شرکت فروشنده ملزم به انعقاد قرارداد بازاریابی، نصب و پشتیبانی کلیه صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی می‌باشد.
 • شرکت فروشنده ملزم به نصب نرم افزار صندوق فروشگاهی مطابق با صنف فعالیت فروشگاه با هماهنگی تاپ می‌باشد.
 • صندوق‌های فروشگاهی ارائه شده می‌بایست تنها بر روی دستگاه‌های کارتخوان تاپ متصل به صندوق قفل گردد.
 • کالای درخواستـی به همراه کلیه تجهیزات جانبی آن می‌بایست دارای گارانتی معتبر 2 ساله باشد.
 • صندوق‌های فروشگاهی می‌بایست در انبار برنده مناقصه نگهداری گردد و در زمان تخصیص برای پذیرنده ارسال و نصب گردد. هزینه ارسال صندوق‌ها و ایاب و ذهاب جهت نصب بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • کلیه هزینه‌های مربوط به تامین صندوق فروشگاهی، لوازم جانبی و نرم افزار به همراه هزینه های بازاریابی، نصب و پشتیبانی می‌بایست محاسبه گردیده و مطابق با برگ پیشنهاد قیمت اعلام گردد.
 • جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص موارد فنی استعلام می‌توانید با آقای محمد زعیم کهن با شماره تلفن 22661777 داخلی 3225 تماس حاصل فرمایید.
 • ضمانتنامه معتبر صرفاً شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجه شرکت و یا واریز وجه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت درخواست فروشنده، 20 درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی معتبر به همان مبلغ به فروشنده پرداخت می‌گردد. ضمانتنامه مذکور پس از تحویل کامل موضوع قرارداد و تایید ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، پیمانکار ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی منطبق با قراردادهای تامین و خرید و قرارداد بازاریابی، نصب و پشتیبانی صندوق ها به میزان مندرج در قرارداد بابت حسن و انجام تعهدات می‌باشد.
 • تسویه حساب مالی با برنده مناقصه در پایان قرارداد بازاریابی، نصب و پشتیبانی منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی می‌باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم های پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 31-97 مربوط به خرید، بازاریابی و نصب 1،000 دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی » درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت A)

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت B)

پیوست (مشخصات صندوق درخواستی)

پیوست (چک لیست ارزیابی)

پیوست (پیش نویس قرارداد تامین و خرید)

پیوست (پیش نویس قرارداد بازاریابی، نصب و پشتیبانی)

پیوست (پیش نویس قرارداد معرفی)

پیوست (SLA)

پیوست (NDA)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما