...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1398/7/20 شنبه

آگهی لغو مناقصه

لغو مناقصه شماره 31-98: خرید، بازاریابی و نصب 1،000 دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی

بسمه تعالی

آگهی لغو مناقصه

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مناقصه شماره 31-98 مربوط به خرید، بازاریابی و نصب 1،000 صندوق فروشگاهی با توجه به تغییرات در اسناد مناقصه و همچنین استناد به ماده 23  آئین نامه معاملات شرکت لغو می‌گردد. لذا شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند بمنظور عودت پاکت‌های پیشنهادی به امور تدارکات داخلی و قراردادهای این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه دوم، واحد 4 مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است:

  • ارائه معرفی نامه مهر شده و کارت شناسایی نماینده مناقصه‌گر جهت عودت مدارک الزامی است.
  • بمنظور عودت ضمانت شرکت در مناقصه، ذکر جزئیات ضمانتنامه ارسالی در معرفی نامه و همچنین همراه داشتن مهر شرکت الزامی است.

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما