يكي از فعاليت‌هاي اثربخش شركت تاپ در حوزه ارتقاء رضايت مشتريان و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مشتريان را مي‌توان راه‌اندازي مركز پاسخگويي متمركز مشتريان در شركت عنوان نمود. اين واحد به منظور تامين خدمات قابل ارايه به ذينفعان شركت اعم از دارندگان، پذيرندگان، سازمان‌هاي دريافت‌كننده خدمات پرداخت، شعب و نمايندگي‌ها با رويكرد تمركز دريافت درخواست‌ها و ارايه خدمات در يك واحد راه‌اندازي شده است.

مهم‌ترين دستاوردهاي راه‌اندازي مركز پاسخگويي متمركز مشتريان تاپ

  • قابليت تماس تمامي ذينفعان (شامل پذيرندگان، دارندگان، سازمان‌هاي دريافت‌كننده خدمات پرداخت، نمايندگي‌ها و ...) در سراسر كشور به منظور ارايه و پيگيري درخواست‌ها
  • قابليت برقراري تماس مستقيم و بدون واسطه بين مشتريان و شركت
  • مديريت متغيرهاي تأثيرگذار بر رضايت مشتري از طريق مديريت متمركز بر درخواست‌هاي مشتريان
  • مديريت توزيع درخواست‌هاي مشتري به نمايندگي‌ها و كنترل و نظارت بر صحت اجراي آن
  • تلاش مستمر به منظور ارايه خدمات بهتر به پذيرندگان، دارندگان، سازمان‌هاي طرف قرارداد و نمايندگي‌ها
  • ايجاد، توسعه، نگهداري و بهينه‌سازي روابط طولاني ‌مدت و ارزشمند بين مشتريان و سازمان
  • هدايت يک فرآيند کسب و کار مشتري ‌مدار و قرار دادن مشتري در مرکز فرآيندها و تجارب سازمان
  • شناسايي مشكلات مرتبط با مشتريان و ارايه راهكارهاي مناسب به منظور بهبود مشكلات

در حال حاضر، مشتريان شركت اعم از پذيرندگان طرف قرارداد و دارندگان انواع كارت‌هاي الكترونيكي مي‌توانند از اقصي نقاط كشور به صورت 24*7 و بدون هيچگونه محدوديت زماني از طريق تماس تلفني به سيستم تلفن كارت شركت (شماره تلفن 2318-021) و يا از طريق ورود به پرتال شركت و يا از طريق ارسال پست الكترونيك، پيام‌كوتاه و دورنگار و ... ، نسبت به برقراري تماس با واحد ارتباط با مشتريان شركت تاپ اقدام نموده و به اين ترتيب، درخواست خود مبني بر دريافت خدمات مورد نياز را ارائه و يا هرگونه سؤالات، پيشنهادات و شكايات خود را مطرح نمايند.

1