...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/10/15 شنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 46-97: چاپ پاکت گل برجسته کارت هدیه

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 46-97

این شرکت در نظر دارد نسبت به "چاپ تعداد 100,000 عدد پاکت گل برجسته کارت هدیـه" بـا مشخصـات ذیل اقدام نماید. لذا مقتضی است پیشنهاد قیمت به همراه خلاصه ای از رزومه کاری و مدارک درخواستی را طی سه پاکت جداگانه بـه شـرح زیـر بصورت در بسته تا پایان وقت اداری (ساهت 16:00)روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 دبیرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان گلگونه، پلاک 42، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 20،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل خلاصه ای از رزومه شرکت و نمونه قرارداد و تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

مشخصات پاکت گل برجسته کارت هدیه:

ابعاد گسترده پاکت: 24*25 سانتیمتر

جنس: مقوای رنگی طرح چرم (جنس داخل مانند جنس روی پاکت باشد)

چاپ چهاررنگ 

گرماژ: 230 گرم

قالب تیغ

صحافی چسب گرم

درج لوگوی بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

تیراژ : 100,000 عدد

بسته بندی: 500 تایی

لازم به ذکر می باشد:

 • ارائه نمونه و اخذ تاییدیه قبل از تولید انبوه توسط شرکت برنده الزامی می باشد.
 • حداکثر زمان تحویل اقلام پس از ارجاع سفارش و ابلاغ به برنده مناقصه 20 روز کاری می باشد.
 • محـل تحویـل کالا در انبـار ایـن شــــــرکـت بـه آدرس: انتهـای بزرگراه یـادگـار امـام جنـوب، خیـابـان هرمزان، بعـد از تقاطع کمیل، پادگان جی، درب امام حسن عسگری می باشد. همچنـین هزینه حمل برعهده برنده مناقصه خواهد بود
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شـرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضـمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات میباشد.
 • تسویه حسـاب مالی (بیمه قرارداد) مطابق ماده 38 قـانون تامین اجتماعی با برنـده مناقصه در خاتمه قرارداد، منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضـبط و بـا نفـر دوم برنـده، معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یـا انجـام معاملـه امتنـاع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صـورت عـدم اسـترداد سـپرده نفـر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • در صـورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم عرب با شماره تلفن 22661777 داخلی 3253 تماس حاصل فرمائید.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 46-97 مربوط به چاپ پاکت گل برجسته کارت هدیه» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (پیش نویس قرارداد)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما