...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/10/20 پنجشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 47-97: خرید ماژول LAN & Wi-Fi

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 47-97

این شرکت در نظر دارد نسبت به تامین تعداد 5,000 ماژول LAN & Wi-Fi مطابق با مشخصات جدول پیوست و منطبق بر پیش نویس قرارداد پیوست اقدام نماید. لذا مقتضـی است قیمت پیشنهادی به همراه مدارک درخواستی را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 به دبیرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 300،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل خلاصه ای از رزومه شرکت، نمونه قراردادهای مشابه و مشـخصات کامل ماژول نمونه ساخته شـده  به همراه تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

لازم به ذکر می باشد:

 • ارسال مدارک زیر به همراه پاکت ب الزامی است:

- کپی مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح

- مشخصات فنی و دیتا شیت های قطعات ماژول

- ارسال 5 نمونه از ماژول ساخته شده

 • کلیه اقلام می بایست نو، آکبنـد بوده و دارای یک سال گارانتی تعویض (بی قیـد و شـرط) و سه سال خدمات پس از فروش باشد. برنده متعهد است از تحویل تجهیزات دست دوم (Refurbished) اکیـداً خودداری نمایـد در غیر اینصورت منـاقصه گزار از تحویـل گرفتن کلیه تجهیزات خودداری نموده و می تواند نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضامین ماخوذه اقدام نماید.
 • شکـل ظاهری و قاب ماژول می بایست متناسب و دارای هماهنگی با دسـتگاه کارتخوان باشـد. همچنین درج لوگوی تاپ بر روی ماژول الزامی است. طرح نهایی ماژول می بایست مورد تایید معاونت فناوری اطلاعات شرکت باشد.
 • بر روی بدنه ماژول می بایست برچسب شامل شـماره سریال به همراه بارکد قابل اسکن الصاق گردد. شماره سریال ماژول ها بر روی هر بسته و کارتن بسته بندی نیز می بایست درج گردد.
 • ماژول می بایست به همراه کابل اتصال به دسـتگاه کارتخوان و همچنین چسب دو طرفه در بسـته بندی مناسب ارائه گردد. همچنین هر 40 دستگاه ماژول در یک کارتن بسته بندی گردد.
 • حداکثر زمان تحویل اقلام، پس از ارجاع سفارش به برنده مناقصه 60 روز کاری می باشد.
 • در صورتیکه تاخیر فروشنده در تحویل به موقع موضوع استعلام بیش از 10 روز باشد، به ازاء هر روز تاخیر غیرمجاز، جریمه ای معادل 5 میلیون ریال بعنوان جریمه محاسبه و از صورتحساب و تضامین و مطالبات احتمالی فروشنده کسر می گردد.
 • جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص مشـخصات فنی استعلام می توانیـد با آقای بنی جمالی با شـماره تلفن 22661777 داخلی 3224 تماس حاصل فرمایید.
 • محل تحویل موضوع معامله، انبار شرکت واقع در تهران می‌باشد و هزینه حمل بر عهده فروشنده خواهد بود.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شـرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضـمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات میباشد.
 • تسویه حسـاب مالی (بیمه قرارداد) مطابق ماده 38 قـانون تامین اجتماعی با برنـده مناقصه در خاتمه قرارداد، منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضـبط و بـا نفـر دوم برنـده، معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یـا انجـام معاملـه امتنـاع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صـورت عـدم اسـترداد سـپرده نفـر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 47-97 مربوط به خرید ماژول LAN & Wi-Fi» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (پیش نویس قرارداد)

پیوست (مشخصات فنی ماژول)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما