...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/10/20 پنجشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 48-97: خرید رم سرور

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 48-97

این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید رم سرور مطابق با مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا مقتضی است قیمت پیشنهادی خود به همراه مدارک درخواستی را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) یکشنبه مورخ 1397/10/30 به دبیرخانه اين شركت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 150،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

تعداد 38 عدد:

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Reduced Memory Kit (PN: 805358-B21)

لازم به ذکر می باشد:

 • کلیه تجهیزات ارائه شده می‌بایست اصلی (Original)، نو، آکبند همراه با کد سازنده (Part Number) و دارای گارانتی معتبر یکساله  بوده و در بسته‌ بندی اصلی شرکت سازنده باشد. برنده متعهد است از تحویل تجهیزات دست دوم (Refurbished) اکیداً خودداری نماید در غیر اینصورت مناقصه گزار از تحویل گرفتن کلیه تجهیزات، خودداری نموده و می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضامین ماخوذه برنده اقدام نماید.
 • حداکثر زمان تحویل اقلام، پس از ارجاع سفارش و ابلاغ به برنده مناقصه 10 روز کاری می‌باشد.
 • محل تحویل موضوع معامله، انبار شرکت واقع در تهران می باشد و هزینه حمل بر عهده فروشنده خواهد بود.
 • کلیه ماژول‌های رم ارائه شده می‌بایست از یک برند باشد. همچنین فروشنده می بایست نتایج تست‌های درخواستی شرکت مربوط به سلامت سخت افزار را ارائه نماید.
 • پرداخت فاکتور منوط به تنظیم صورتجلسه تحویل و تایید واحد زیرساخت خواهد بود.
 • کلیه تجهیزات ارائه شده می‌‌بایست قابلیت چک کردن در سایت شرکت سازنده را دارا باشند.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پس از ارجاع سفارش، شرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 48-97 مربوط به خرید رم سرور» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما