...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/10/24 دوشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 50-97: خرید تجهیزات F5

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 50-97

این شرکت در نظر دارد نسبت به  خرید تجهیزات شبکه F5 مطابق با مشخصات ذیل و شرایط مندرج در پیش نویس قرارداد پیوست اقدام نماید. لذا مقتضی است قیمت پیشنهادی خود به همراه مدارک درخواستی را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) یکشنبه مورخ 1397/10/30 به دبیرخانه اين شركت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 300،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل  روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

تعداد 1 دستگاه:

BIG-IP 7250v Application Security Manager (32 GB Memory, SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) - Hardware SSL Maximum 60,000 TPS - 2 SFP+ Short Range(SR) transceiver Included (PN: F5-BIG-ASM-7250V)

تعداد 1 عدد لایسنس:

Service Std.L3 for F5-BIG-ASM-7250V , 3 year support (PN: F5-SVC-BIG-STD-L1-3 3-Year)

تعداد 1 عدد:

BIG-IP Local Traffic Manager Module for 7250v – 7200v – 7050s – 7000s (PN: F5-ADD-BIG-LTM-7000)

تعداد 1 عدد لایسنس:

Service Std.L3 for F5-ADD-BIG-LTM-7000 , 3 year support (PN: F5-SVC-BIG-STD-L1-3 3-Year)

تعداد 4 عدد:

BIG-IP & VIPRION SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, Field Upgrade) (PN: F5-UPG-SFP+-R)

لازم به ذکر می باشد:

 • کلیه تجهیزات ارائه شده می‌بایست اصلی (Original)، نو، آکبند و دارای گارانتی معتبر بوده و در بسته‌ بندی اصلی شرکت سازنده باشد. برنده متعهد است از تحویل تجهیزات دست دوم (Refurbished) اکیداً خودداری نماید در غیر اینصورت مناقصه گزار از تحویل گرفتن کلیه تجهیزات، خودداری نموده و می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضامین ماخوذه برنده اقدام نماید.
 • حداکثر زمان تحویل اقلام، پس از ارجاع سفارش و ابلاغ به برنده مناقصه 10 روز کاری می‌باشد.
 • تجهیزات می‌‌بایست دارای گارانتی به مدت یک سال و سه سال پشتیبانی پس از فروش توسط فروشنده باشد.
 • فروشنده متعهد می گردد در طول زمان گارانتی ماهیانه یک بار و بصورت رایگان از تجهزات بازدید و گزارش ارائه نماید. همچنین در طول زمان پشتیبانی، با هماهنگی و در زمان مورد نظر خریدار نسبت به بروزرسانی نرم افزاری تجهیزات بصورت رایگان اقدام نماید.
 • فروشنده می بایست نسبت به تقبل هزینه و برگزاری دوره های آموزشی LTM، ASM و AFM به مدت 32 ساعت و برای 7 نفر از کارشناسان این شرکت اقدام نماید.
 •  نصب و راه اندازی تجهیزات در محل مرکز داده شرکت واقع در تهران به عهده و هزینه برنده مناقصه انجام می پذیرد. همچنین فروشنده می بایست نتایج تست‌های درخواستی شرکت مربوط به سلامت سخت افزار را ارائه نماید.
 • پرداخت فاکتور منوط به تنظیم صورتجلسه تحویل و تایید واحد زیرساخت خواهد بود.
 • کلیه تجهیزات ارائه شده می‌‌بایست قابلیت چک کردن در سایت شرکت سازنده را دارا باشند.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات می‌باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • پرداخت کلیه مالیات‌‌های ناشی از قرارداد (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده) بعهده پیمانکار می‌‌باشد و در اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی از ناخالص هر پرداختی به پیمانکار میزان 5% بعنوان سپرده بیمه کسر و به علاوه آخرین صورت وضعیت یا صورتحساب نزد کارفرما نگهداری می‌شود. بدیهی است آزاد سازی سپرده حق بیمه و آخرین صورتحساب مذکور منوط به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار و ارائه آن به کارفرما خواهد بود.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد سپرده نفر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 50-97 مربوط به خرید تجهیزات F5» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (پیش نویس قرارداد)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما