...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/11/3 چهارشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 52-97: تامین غذای پرسنل

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 52-97

این شرکت در نظر دارد نسبت به واگذاری تأمین و سرو یک وعده غذا جهت ناهار همکاران در 2 ساختمان خود به شرح ذیل اقدام نماید.

  • ساختمان سایه: واقع در بلوار نلسون ماندلا، خیابان سایه، پلاک 8
  • ساختمان گلگونه: واقع در بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42

لذا مقتضـی است قیمت پیشنهادی به همراه خلاصه ای از رزومه کاری و مـدارک درخواستی را طی سه پاکت جداگانه بـه شــرح زیـر بصورت در بسـته تا پایان وقت اداری ساعت (16:00) روز یکشنبه مورخ 1397/11/07 ، به دبیرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 20،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل کلیه مدارک و مستندات ذیل به همراه تصویر مهر و امضای کلیه اسناد مناقصه
 • سابقه همکاری با سازمان ها و شرکتها (به ازای هر قرارداد 2 امتیاز)
 • حسن سابقه و گواهی رضایتمندی از شرکتها (به ازای هر گواهی 2 امتیاز)
 • مدارک سرآشپز و آشپز
 • کپی کارت بهداشت عمومی کارکنان
 • کپی مدارک خودروهای حمل و نقل مواد غذایی و غذای طبخ شده
 • کپی جواز کسب (مجوز فعالیت)
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

لازم به ذکر می باشد:

 • مجموع سرو غذا به تعداد تقریبی 460پرس روزانه به تفکیک ذیل می باشد:
 • تعداد سرو غذا جهت ساختمان سایه حدود 290 پرس
 • تعداد سرو غذا جهت ساختمان گلگونه حدود 170 پرس
 • سرو غذا در محل رستوران ساختمانهای سایه و گلگونه می باشد.
 • رستوران یا تأمین کننده منتخب، علاوه بر رعایت استاندارد های بهداشتی، مکلف است صرفاً برنج با کیفیت و ایرانی طبخ  و سرو نماید.
 • برنج مورد استفاده از نوع درجه یک (برنج طارم) و مقدار آن در هر پرس بصورت خالص طبخ شده 250 گرم می باشد.
 • مقدار مرغ مورد استفاده برای زرشک پلو با مرغ که منحصراً ران و سینه خواهد بود برای هر پرس (350 گرم) خام می باشد.
 • مقدار گوشت مورد استفاده برای چلو خورشت فصل و موارد مندرج در لیست 75 گرم از گوشت گوسفند تازه می باشد.
 • مقدار مرغ مورد استفاده برای جوجه کباب با پلو 200 گرم خالص و بدون استخوان برای هر پرس خواهد بود.
 • مقدار گوشت مورد استفاده برای چلوکباب کوبیده 150گرم می باشد (50 %گوسفند و 50 %گوساله غیر منجمد)
 • مقدار ماهی مورد استفاده برای هر پرس غذا 300گرم (خام) از نوع قزل آلا می باشد.
 • تأمین کننده مکلف است انحصاراً از روغن مایع در پخت و پز استفاده نماید.
 • تأمین کننده مکلف است از گوشت غیر منجمد (گرم) در پخت و پز استفاده نماید.
 • ارائه سالاد انحصاراً باید بصورت بسته بندی و مطابق با موازین و استانداردهای بهداشتی باشد.
 • تأمین ماست به همراه تعداد غذای ارسالی در بسته بندی یک نفره بصورت کم چرب/ پرچرب
 • استفاده از رنگ به جای زعفران در غذای روزانه اکیدا ممنوع می باشد.
 • منوی قابل انتخاب برای همکاران (سه نوع مطابق منوی پیوست و به شکل هفتگی می باشد)
 • ارا ئه یک نوشیدنی (دلستر ، نوشابه یا دوغ) بهمراه ماست، سالاد، ترشی، میوه و دورچین بسته به نوع غذای ارائه شده به طور روزانه الزامیست
 • پیشنهاد قیمت با در نظر گرفتن هر پرس غذا و ملحقات آن صرفنظر از نوع غذا، بصورت میانگین و بطور ثابت ارا ئه گردد.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شـرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضـمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات میباشد.
 • تسویه حسـاب مالی (بیمه قرارداد) مطابق ماده 38 قـانون تامین اجتماعی با برنـده مناقصه در خاتمه قرارداد، منوط به ارائه مفاصاحساب بیمه می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضـبط و بـا نفـر دوم برنـده، معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یـا انجـام معاملـه امتنـاع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صـورت عـدم اسـترداد سـپرده نفـر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • در صـورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای لگزیان با تلفن 22661777 داخلی 3104 تماس حاصل فرمائید.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 52-97 مربوط به تأمین غذای کارکنان» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (منوی پیشنهادی)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما