...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/11/8 دوشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 53-97: خرید تجهیزات سرور HP DL380 G8

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 53-97

این شرکت در نظر دارد نسبت بـه "خریـد تجهیزات سـرور HP DL380 G8 " مطابق با مشـخصات جدول زیـر اقدام نماید. لذا مقتضی است قیمـت پیشنهادی خود به همـراه مدارک درخواستی را در دو پاکت جداگانه به شـرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت16:00) روز یکشنبه مورخ 1397/11/14 به دبیرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 24،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

) تعداد 5 عدد:

HP Ethernet 10G 2-Port 560SFP+Adapter (PN: 665249-B21)

2) تعداد 10 عدد:

HPE Blade System c-Class 10 Gb SFP+SR Transceiver (PN: 455883-B21)

3) تعداد 10 عدد:

HPE Ethernet 1Gb 4-Port 331T Adapter (PN: 647594-B21)

4) تعداد 2 عدد:

HP DL380 G8 Fan (PN: 662520-001)

لازم به ذکر می باشد:

 • کلیه کالاهای ارائه شده میبایست اصلی (Original)، نو، آکبند، همراه با کد سازنده (Part Number)  و دارای گارانتی یکساله برای کلیه قطعات بوده و در بسـته بندی اصلی شرکت HP باشد. برنده متعهد است از تحویل تجهیزات دست دوم (Refurbished) اکیداً خودداری نماید در غیر اینصورت مناقصه گزار از تحویل گرفتن کلیه تجهیزات، خودداری نموده و میتواند نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضامین ماخوذه برنده اقدام نماید
 • حداکثر زمان تحویل اقلام، پس از اعلام به برنده مناقصه 20 روز کاری میباشد.
 • مسئولیت هرگونه ناسازگاری قطعات فوق در هنگام نصب بر عهده فروشنده میباشد.
 • محل تحویل کالا: انبار این شرکت واقع در تهران، انتهای بزرگراه یادگار امام جنوب می باشد و کلیه هزینه های حمل و نقل برعهده برنده مناقصه می باشد.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شـرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضـمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات میباشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • برنده مناقصه ملزم به ارائه روزنـامه رسـمی بهمراه آخرین تغییرات، گواهینـامه ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضـبط و بـا نفـر دوم برنـده، معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یـا انجـام معاملـه امتنـاع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صـورت عـدم اسـترداد سـپرده نفـر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • در صـورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استعلام فوق با آقای کرمی با شـماره تلفن 22661777 داخلی 3147 تماس حاصل فرمائید.
 • هر دو پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 53-97 مربوط به خرید تجهیزات سرور HP DL380 G8» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما