...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/12/15 چهارشنبه

آگهی تمدید مناقصه

تمدید مناقصه 55-97: چاپ و تولید کتابچه راهنما

بسمه تعالی

آگهی تمدید مناقصه شماره 55-97

بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد برای شرکت در مناقصه شماره 55-97 این شرکت در خصوص چاپ و تولید تعداد 15،000 جلد کتابچه راهنما تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) دوشنبه 1397/12/20 تمدید می‌گردد. لذا متقاضیان می‌توانند تا تاریخ مذکور پیشنهادات خود را به دبیرخانه اين شركت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

لازم به ذکر می‌باشد:

  • سایر اطلاعات و جزئیات اسناد مناقصه به قوت خود باقی است.
  • بدیهی است شرکت‌هایی که قبلا پاکت قیمت ارائه نموده‌اند مجاز به تغییر در پیشنهاد و ارائه پیشنهاد جدید می‌باشند.

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما