...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1397/12/19 يكشنبه

آگهی تمدید مناقصه

تمدید مناقصه 54-97: چاپ لیبل دستگاه های کارتخوان

بسمه تعالی

آگهی تمدید مناقصه شماره 54-97

بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد برای شرکت در مناقصه شماره 54-97 این شرکت در خصوص چاپ و تولید لیبل دستگاه های کارتخوان تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) یکشنبه 1397/12/26 تمدید می‌گردد. لذا متقاضیان می‌توانند تا تاریخ مذکور پیشنهادات خود را مطابق با فرم پیشنهاد قیمت جدید به دبیرخانه اين شركت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

لازم به ذکر می‌باشد:

  • تعداد لیبل های درخواستی جمعاً به تعداد 250،000 عدد مطابق با جدول زیر تقلیل یافته است.

لیبل دستگاه IC3300 به تیراژ 160،000 عدد.

لیبل دستگاه IC3600 به تیراژ 50،000 عدد.

لیبل دستگاه IC5100 به تیراژ 40،000 عدد.

  • سایر اطلاعات و جزئیات اسناد مناقصه به قوت خود باقی است.
  • بدیهی است شرکت‌هایی که قبلا پاکت قیمت ارائه نموده‌اند مجاز به تغییر در پیشنهاد و ارائه پیشنهاد جدید می‌باشند.

فرم پیشنهاد قیمت (جدید)

آگهی مناقصه 54-97

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما