...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1398/1/21 چهارشنبه

آگهی مناقصه

مناقصه شماره 02-98: خرید سیستم امن سازی دسترسی از راه دور با احراز هویت دو فاکتوری

بسمه تعالی

آگهی مناقصه شماره 02-98

این شرکت در نظر دارد نسبت به خریـد سیستم امن سازی دسترسی از راه دور با احراز هویت دو فاکتوری مطابق با RFP پیوست اقدام نماید. لذا خواهشمنـد است راه حلی که مدنظر آن شرکت است بهمراه قیمـت پیشنهادی خود به انضمام مدارک درخواستی را در سه پاکت جداگانه به شـرح زیر بصورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) یکشنبه مورخ 1398/01/25 به دبیرخانه این شرکت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایید.

 • پاکت الف: شامل ضمانتنامه معتبر به مبلغ 100،000،000 ریال بابت شرکت در مناقصه
 • پاکت ب: شامل روزنامه رسمی بهمراه آخرین تغییرات، گواهینامه معتبر ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تصویر مهر و امضا شده کلیه اسناد مناقصه و راه حل های پیشنهادی آن شرکت و قرارداد اجرائی مشابه
 • پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست

لازم به ذکر می باشد:

 • کلیه کالاهای ارائه شده میبایست اصلی (Original)، نو، آکبند، همراه با کد سازنده (Part Number)  و دارای گارانتی معتبر سه ساله برای هارد دیسک ها و یکساله برای سایر قطعات بوده و در بسـته بندی اصلی شرکت سازنده باشد. برنده متعهد است از تحویل تجهیزات دست دوم (Refurbished) اکیداً خودداری نماید در غیر اینصورت مناقصه گزار از تحویل گرفتن کلیه تجهیزات، خودداری نموده و میتواند نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضامین ماخوذه برنده اقدام نماید
 • حداکثر زمان تحویل اقلام، پس از اعلام به برنده مناقصه 30  روز کاری میباشد.
 • ضمانتنامه معتبر صرفا شامل ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید)، چک بانکی تضمینی در وجـه شرکت و یا واریز وجـه به شماره حساب 6-69609-2 به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نزد بانک پارسیان شعبه مسجد جامع کد 1059 می‌باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیش از انعقاد قرارداد، شـرکت برنده مناقصه ملزم به ارائه یک فقره ضـمانت نامه بانکی به مبلغ 10 % قیمت پیشنهادی بابت حسن و انجام تعهدات میباشد.
 • ارائه پیش پرداخت تا سقف 20 درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه ضمانتنامه معتبر، با درخواست کتبی پیمانکار  و در صورت تایید کارفرما قابل پرداخت می باشد.
 • شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات، باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 • برگ استعلام قیمت (پاکت ج) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد. بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع نمی گردد.
 • در صورتی که برنده معامله حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضـبط و بـا نفـر دوم برنـده، معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یـا انجـام معاملـه امتنـاع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع کنند یا انصراف دهند، در صـورت عـدم اسـترداد سـپرده نفـر سوم، شرکت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم می باشد.
 • در صـورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استعلام فوق با آقای شریف با شـماره تلفن 22661777 داخلی 3301 تماس حاصل فرمائید.
 • هر سه پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و لاک و مهر شده که روی آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مناقصه شماره 2-98 مربوط به خرید سیستم امن سازی دسترسی از راه دور با احراز هویت دو فاکتوری» درج شده باشد، قرار داده شوند.

پیوست (فرم پیشنهاد قیمت)

پیوست (RFP)

پیوست (پیش نویس قرارداد)

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما