...
آگهی مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه و مزایده

1398/1/26 دوشنبه

آگهی تمدید مناقصه

تمدید مناقصه 02-98: خرید سیستم امن سازی دسترسی از راه دور با احراز هویت دو فاکتوری

بسمه تعالی

آگهی تمدید مناقصه شماره 02-98

بدینوسیله مهلت ارائه پیشنهاد برای شرکت در مناقصه شماره 02-98 این شرکت در خصوص خریـد سیستم امن سازی دسترسی از راه دور با احراز هویت دو فاکتوری تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) دوشنبه 1398/02/02 تمدید می‌گردد. لذا متقاضیان می‌توانند تا تاریخ مذکور پیشنهادات خود را به دبیرخانه اين شركت به آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلگونه، پلاک 42، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، طبقه سوم، واحد 6 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

لازم به ذکر می‌باشد:

  • سایر اطلاعات و جزئیات اسناد مناقصه به قوت خود باقی است.
  • بدیهی است شرکت‌هایی که قبلا پاکت قیمت ارائه نموده‌اند مجاز به تغییر در پیشنهاد و ارائه پیشنهاد جدید می‌باشند.

آگهی مناقصه 02-98

مدیریت پشتیبانی اداری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان


آدرس:
مرکز پاسخگویی مشتریان :
021-2318

مجری سایت: شرکت سیگما