پذیرنده گرامی

امکان ثبت نام مالیاتی دستگاه کارتخوان از طریق مراجعه به لینک ذیل امکانپذیر می باشد.

https://tax.pec.ir/

 

ارتباط با مشتریان: 2318-021