حامد نقشوان

سمت: مدیرعامل

نوع عضویت: موظف

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

اهم سوابق اجرایی:

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین

عضو هیأت مدیره شرکت سکوی نوآوری باز داده‌محور سنباد

عضو هیأت مدیره شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ

عضو هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

 

سیدمحمود احمدی

سمت: رئیس هیأت مدیره

نوع عضویت: غیرموظف

تحصیلات: کارشناس ارشد پدافند غیرعامل گرایش امنیت ملی

اهم سوابق اجرایی:

 معاون امور بازرگانی و بین‌الملل سازمان تولید اسکناس و مسکوک

 سربازرس و رئیس گروه بازرسی بانک‌های صادرات، ملی، تجارت و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری

 مدیر کل حراست بانک مرکزی و کل بانک‌ها

 معاون اداری و مالی رئیس کل بانک مرکزی

 سرپرست معاونت فناوری‌های نوین رئیس کل بانک مرکزی

● سرپرست معاونت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی

● دبیر کل بانک مرکزی و عضو هیأت عامل بانک

 

علیرضا خداکرمی

سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

نوع عضویت: غیرموظف

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

اهم سوابق اجرایی:

 عضو هیأت مدیره موظف گروه داده‌پردازی پارسیان

 عضو هیأت مدیره و معاون مالی سرمایه‌گذاری شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران

 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره  شرکت خدمات مدیریت بصیر

 عضو هیأت مدیره یا معاون مالی و سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن تدبیر

 معاون مالی اداری مؤسسه جهاد تحقیقات

 کارشناس ارشد امور مجامع وزارت جهاد

 حسابرس  ارشد و سرپرست حسابرسی و طراحی سیستم مؤسسات حسابرسی ر

 

سیدعلی موسوی

سمت: عضو هیأت مدیره

نوع عضویت: غیرموظف

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی بین‌الملل

اهم سوابق اجرایی:

 عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت

 عضو هیأت مدیره شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع‌شده یکتا ققنوس پارس

 عضو هیأت مدیره گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران

 معاون نوآوری و فناوری گروه داده‌پردازی پارسیان

 مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین

 

محمد رحیم‌زاده عبدی 

سمت: عضو هیأت مدیره

نوع عضویت: غیرموظف

تحصیلات: کارشناس ارشد MITM

اهم سوابق اجرایی:

 عضو هیأت مدیره شرکت کاسپین

 مدیر نرم‌افزار بانک پارسیان

 مدیر نرم‌افزار شرکت پارس خودرو

 معاون نوآوری و فناوری گروه داده‌پردازی پارسیان

 مدیر نرم‌افزار شرکت ایساکو

 

حجت مقیمی

سمت: عضو هیأت مدیره

نوع عضویت: غیرموظف

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)

اهم سوابق اجرایی:

 رئیس اداره مدیریت زنجیره ارزش بانک تجارت

 رئیس اداره توسعه کسب و کار بانک تجارت

 عضو هیأت‌مدیره شرکت تکنو تجارت (مرکز رشد و نوآوری بانک تجارت)

 دبیر کمیته راهبری محصولات و کسب و کارهای بانک تجارت